Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2018

4400 21ea 390
Reposted fromels els viakatastrofo katastrofo
3488 191d 390
Reposted fromgrarzynka grarzynka viakatastrofo katastrofo
5121 9573 390
Reposted fromczinok czinok viakatastrofo katastrofo

December 04 2017

5295 a8d7 390
Reposted fromElric-Wolfe Elric-Wolfe viastrzepy strzepy

daughterhood

*gives a 30 minute TEDx talk in the shower*

Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viakaktu kaktu
To bardzo dziwna rzecz. Tak samo jak ty, ja też chciałbym całkiem zapomnieć o różnych rzeczach. Ale im bardziej staram się zapomnieć, tym więcej sobie przypominam.
Wiesz, jak to jest, że im bardziej człowiek chce zasnąć, tym bardziej czuje się rozbudzony. Tu jest tak samo. Sam nie bardzo wiem, dlaczego tak się dzieje. Przypominam sobie nawet rzeczy, których nie powinienem pamiętać. Moje wspomnienia są tak wyraźne, że wręcz się czasem niepokoję, czy starczy mi miejsca na zapamiętanie dalszego życia, skoro tak dobrze pamiętam przeszłość. To prawdziwy problem.
— Haruki Murakami "Zniknięcie słonia"
Reposted fromlobotomy lobotomy viaPicki91 Picki91
Reposted fromfresia fresia viamyinstantneed myinstantneed

August 22 2017

1671 cb11 390
Reposted fromtinkerbelljar tinkerbelljar viakatastrofo katastrofo
4825 bdfc 390
white room by Natalia Molchanova
Reposted fromcorvax corvax viakatastrofo katastrofo
4084 7c1f 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakatastrofo katastrofo
7358 9929 390
Reposted fromkjuik kjuik viakatastrofo katastrofo

June 21 2017

8098 c2ab 390
Reposted fromPlonk Plonk viakatastrofo katastrofo

lovesuggestion:

don’t forget that love letters are still the cutest gifts

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
2151 7d8c 390

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viatediousuncle tediousuncle
5215 4b84 390
Reposted fromeleaun eleaun viakapitandziwny kapitandziwny
3938 e62b
Reposted fromgreensky greensky viakatastrofo katastrofo
6314 6fc4
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viakatastrofo katastrofo
6482 75c2 390

pardonmewhileipanic:

thestasher:

That’s a keeper for the wedding album.

this would be the cover of my thank you for attending cards

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl